Kisah Sahabat Archive

Kisah Taubatnya Malik Bin Dinar, Sang Manusia Zalim

“Ya Allah Ampunilah Dosa-Dosaku” Kehidupanku dimulai dengan kesia-siaan, mabuk-mabukan, maksiat, berbuat zhalim kepada manusia, memakan hak

Fethullah Gulen, Sang Perajut Jejaring Dunia Islam

Fethullah Gulen bukan nama yang asing di kalangan pergerakan Islam modern. Ketokohan Gulen, bukan hanya dihormati

Kisah Kejayaan Sang Khalifah Al Mustansir Billah

Roda sejarah terus berputar. Seperti janji Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 140. “… Dan

Fulan, Prajurit Gagah Berani Dari Suku Badui

Kota Bashrah yang ramai dengan penduduknya yang beragam, masa itu dipimpin oleh Walikota Abu Musa al

Ammar Bin Yasir Dan Siksa Kaum Quraisy Yang Membawanya Ke Surga

Seandainya ada orang yang dilahirkan di Surga, lain dibesarkan dalam haribaannya dan jadi dewasa, kemudian dibawa

Imran Bin Hushain Dan ‘Berkah’ Dari Tangan Kanan Rasulullah

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk bai’at. Dan semenjak

Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As Shiddiq

Jika kita bicara figur kepemimpinan, mana yang terbaik dan layak menjadi teladan?, tentu secara imani, sebagai

Umar bin Khathab Melenyapkan Gadis Persembahan untuk Sungai Nil

Salah satu fungsi negara (daulah) dalam Islam adalah untuk menjaga agama (al-muhafazhah ala ad-din). Pada zaman