Kisah Taubatnya Malik Bin Dinar, Sang Manusia Zalim

“Ya Allah Ampunilah Dosa-Dosaku” Kehidupanku dimulai dengan kesia-siaan, mabuk-mabukan, maksiat, berbuat zhalim kepada manusia, memakan hak manusia, memakan riba, dan memukuli manusia. Kulakukan segala kezhaliman, tidak ada satu maksiat melainkan aku telah melakukannya. Sungguh sangat jahat hingga manusia tidak menghargaiku karena kebejatanku. Malik bin Dinar Rohimahullah menuturkan: Pada suatu hari, aku merindukan pernikahan dan memiliki […]

Fethullah Gulen, Sang Perajut Jejaring Dunia Islam

Fethullah Gulen bukan nama yang asing di kalangan pergerakan Islam modern. Ketokohan Gulen, bukan hanya dihormati oleh mayoritas Muslim di dunia, tapi juga dihormati oleh kalangan non-Muslim, termasuk komunitas Yahudi. Sosoknya bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat dan agama karena pemikiran-pemikirannya yang moderat dan menjadi penyeimbang para pemikir Islam yang dianggap ekstrem dan radikal. Di […]

Kisah Kejayaan Sang Khalifah Al Mustansir Billah

Roda sejarah terus berputar. Seperti janji Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 140. “… Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)…” Kekuasaan Dinasti Abbasiyah ternyata hanya mampu bertahan selama lima abad. Puncak kejayaan kekhalifahan Islam yang berkuasa sejak 750 M itu berawal ketika Khalifah Harun Al […]

Fulan, Prajurit Gagah Berani Dari Suku Badui

Kota Bashrah yang ramai dengan penduduknya yang beragam, masa itu dipimpin oleh Walikota Abu Musa al Asyari. Ia mempunyai prajurit yang gagah berani, salah satunya yang cukup luar biasa sebutlah si fulan dari suku Badui, yang terkenal polos, terbuka, dan impulsive. Fulan adalah prajurit yang gagah berani, di senangi dan disegani kawan, apalagi di tengah […]

Ammar Bin Yasir Dan Siksa Kaum Quraisy Yang Membawanya Ke Surga

Seandainya ada orang yang dilahirkan di Surga, lain dibesarkan dalam haribaannya dan jadi dewasa, kemudian dibawa ke dunia untuk jadi hiasan dan nur cahaya, maka’ Ammar bersama ibunya Sumayyah dan bapaknya Yasir, adalah beberapa orang di antaramereka…. Tetapi kenapa kita mengatakan tadi “seandainya”, seolah-olah itu hanya pengandaian belaka, padahal keluarga Yasir benar-benar penduduk Surga? Ketika […]

Imran Bin Hushain Dan ‘Berkah’ Dari Tangan Kanan Rasulullah

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk bai’at. Dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpahlah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan suatu bukti jelas bahwa pemiliknya mempunyai perasaan […]

Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As Shiddiq

Jika kita bicara figur kepemimpinan, mana yang terbaik dan layak menjadi teladan?, tentu secara imani, sebagai seorang muslim kita langsung mengatakan Rasulullah Saw. Beliau Saw yang merupakan pemimpin riil kaum muslimin, di samping pemimpin para Nabi. Para sahabat beliau Saw adalah orang-orang yang bergaul dan berjuang bersama-sama beliau Saw. Merekalah orang-orang yang mampu memahami dan […]

Umar bin Khathab Melenyapkan Gadis Persembahan untuk Sungai Nil

Salah satu fungsi negara (daulah) dalam Islam adalah untuk menjaga agama (al-muhafazhah ala ad-din). Pada zaman Khulafaur Rasyidin hal ini menjadi perhatian yang sangat serius. Negara benar-benar menjadi perisai, pelindung umat dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Salah satu contoh penjagaan akidah umat adalah kisah yang pernah terjadi pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khathab. Khalifah […]

Kisah Syaikh Bin Baz Dan Seorang Pencuri

Salah seorang murid Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menceritakan kisah ini, Dia berkata : Pada salah satu kajian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di Masjidil Haram, salah seorang murid beliau bertanya tentang sebuah masalah yang didalamnya ada syubhat, serta pendapat dari Syaikh Bin Baz rahimahullah tentang masalah tersebut. maka Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab pertanyaan penanya serta […]